28 DES 21

28 DES 21

Nå har det kommet mye snø i Korketrekkeren! Fortsatt ikke preppet. ! Ak forsiktig og vis hensyn