22 FEB

22 FEB

Det er kommet endel snø, men fortsatt is og humper i bakken, da det ikke er preppet. Vis hensyn og ak forsiktig.