19 FEB 23

19 FEB 23

Korken er ikke egnet for aking pga. grus og is. Vi leier ut kjelker til de som vil ake mellom stasjonen og klubbhuset vårt.