10 FEB 19

10 FEB 19

Kommunen har fått orden på preppe utstyret og har preppet i natt. Det er veldig godt føre i mesteparten av Korken, noe is i østre og i S’en. Tross prepping henger det igjen litt humper, så ak forsiktig. Benytt denne grå søndagen til en morsom dag i Korketrekkeren!