8 JAN 2019

8 JAN 2019

DET HAR KOMMET ENDEL SNØ I NATT OG DET ER MULIG Å AKE IGJEN. MEN DET ER HUMPETE FRA FORRIGE SNØ PERIODE OG FORELØPIG GÅR DET LITT TREGT

 

IT IS POSSIBLE TO SLIDE AGAIN, BUT IT IS VERY BUMPY AND SLOW AT THE MOMENT